Diabetes te genezen?

Diabetes reversal study UK 2011In 2011 publiceerden onderzoekers van de Newcastle University in de UK de resultaten van hun onderzoek naar het effect van een laag calorisch dieet bij diabetes patiënten die relatief kort ervoor als zodanig gediagnosticeerd waren. Hun conclusie was:

diabetes study uk 2011 conclusionsDiabetes is dus omkeerbaar, je zou kunnen zeggen dat de patiënten die deelnamen aan de studie genezen waren. Bij 11 patiënten met type 2 diabetes en een flink overgewicht (gem. BMI 33,6) die een dieet van 600 kcal per dag volgden, normaliseerde al na 1 week het bloedsuikergehalte.
De onderzoekers zagen dat na een maagverkleining het bloedsuikergehalte vaak al voordat gewichtsverlies optrad normaliseerde. Ook was bekend dat gewichtsverlies bij diabetespatiënten vaak een verbeterde glucose huishouding tot gevolg had. Dit was aanleiding tot dit onderzoek. Het onderzoek is hier na te lezen.
Een lage calorie intake geeft dus dit resultaat. De vraag is of de normalisatie van het bloedsuikergehalte veroorzaakt is door de lage calorie inname, door het lage gehalte aan koolhydraten of door het lage gehalte aan vetten. Het hier toegepaste dieet is zeer ingrijpend en dit is zeker niet door veel mensen gedurende langere tijd vol te houden. Het verder specificeren van de oorzaak van de normalisatie van het bloedsuikergehalte is belangrijk om een zo gericht mogelijke actie te kunnen nemen, is het lage aantal calorieën bepalend, het vetgehalte of de koolhydraten? Er zijn een aantal andere onderzoeken die hier een richting in geven. Hierover meer in de volgende post.