Hoge dosis vitamine c versterkt de werking van insuline

Recent onderzoek in Victoria, Australië en Maastricht laat zien dat 2 maal 500 mg vitamine C suppletie bij type 2 diabetes de glucosewaarde in het bloed na de maaltijd met gemiddeld 36% (A) kan verlagen. De tijd met een te hoog bloed glucose gehalte (B) was 2,8 uur per dag lager. Ook zag men een verlaging van de bloeddruk.

Opmerkelijk dat deze studie uit Wenen van Prof. Pfleger uit 1937 hetzelfde beeld liet zien. Blijkbaar was deze uit het zicht verdwenen. Hier trekt men zelfs de conclusie dat iedere gram vitamine C extra 2,5 eenheden insuline kan besparen.

Omdat vitamine C ( C6H8O6) en glucose ( C6H12O6) op elkaar lijken concurreren ze met elkaar. Zowel glucose als vitamine C worden door insuline in de cel gebracht.

Artikel: Ascorbic acid supplementation improves postprandialglycaemic control and blood pressure in individuals with type2 diabetes: Findings of a randomized cross-over trial. Diabetes Obes Metab.2019;21:674–682

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *