Nieuwe Documentaire: Keer Diabetes 2 Om

De afgelopen week heeft de Stichting Voeding Leeft de documentaire Keer Diabetes 2 Om uitgebracht. In deze uitstekende documentaire is te zien hoe mensen met Diabetes type 2 hun ziekte kunnen omkeren door aanpassing van hun levensstijl. Opvallend hierin is de uitspraak van internist Hanno Pijl die aangeeft dat de diabetes type 2 geneesmiddelen marginaal effectief zijn.

Standard vs intensive control diabetes type 2
Bron: Advance NEJM 2008; 358:2560-2572
Deze studie uit 2008 laat het verschil zien in het aantal vasculaire complicaties (dit zijn de bij diabetes type 2 meest voorkomende complicaties zoals hartfalen, beroerte, nier insufficientie en oogaandoeningen) bij patienten die optimaal ingesteld zijn ten opzichte van de standaard.
complicaties diabetes nl
Percentage patienten diabetes type 2 met deze complicatie. Bron: Diabeteszorg beter

Deze door een farmaceutisch bedrijf gefinancierde studie concludeerde dat er een significante verbetering is bij de mensen die hun geneesmiddel gebruikten. Wat mij betreft is de conclusie dat ieder jaar bijna 3% nieuwe vasculaire complicaties ontstaan, na 4 jaar 15%, en dat het verschil tussen optimaal ingesteld en standaard marginaal is.

De aanpak van Voeding Leeft is in lijn met die van Diabetesgezond. Het verschil zit met name in het periodiek vasten en de intensievere beweging. Hierbij de documentaire.