Omkeren Diabetes type 2 door afvallen

Na de publicatie van de Counterpoint Studie, ging het nieuws over de omkeerbaarheid van diabetes type 2 snel rond. De onderzoekers ontvingen meer dan 1.000 e-mails en brieven mensen met diabetes in de opvolgende 6 maanden. De interesse was wereldwijd, hoewel de meerderheid van de vragen uit het Verenigd Koninkrijk kwamen.
De e-mails hadden allemaal dezelfde strekking. Deze mensen vonden het verschrikkelijk om diabetes te hebben en wilden hun gezondheid terugkrijgen. Alle e-mails werden beantwoord, en informatie over hoe diabetes kan worden omgekeerd werd geplaatst op de website van het onderzoeksinstituut.
Een tweede serie van e-mails van dezelfde mensen liet weten dat er sprake was van een substantieel gewichtsverlies en meer dan de helft gerealiseerde een omkering van diabetes. Er was een gemiddeld gewichtsverlies van 15 kg, en de gemiddelde bloedglucosewaarde normaliseerde. Een deel had voorheen insulinetherapie.
In de fase van het overwegen om te gaan voor flink afvallen om hun diabetes te keren, werd dit bij ongeveer de helft van deze groep van 77 mensen sterk afgeraden door arts of diƫtist, maar ze hebben toch doorgezet. De andere helft werd goed ondersteund, en sommige artsen en diƫtisten vroegen rechtstreeks informatie op van het onderzoeksteam.

Deze mensen die gemaild hadden waren zeker niet representatief voor de populatie van mensen met type 2 diabetes in de gemiddelde praktijk, van wie de meerderheid hun levensstijl niet wenst te veranderen of zich niet in staat voelt om dit te doen.
De respondenten waren duidelijk een aparte en belangrijke subgroep die waarschijnlijk baat heeft bij een geheel andere aanpak. De artsen moeten deze mensen leren herkennen en op passende wijze begeleiden. Deze subgroep is bereid om alles te doen om van hun diabetes af te komen. Dit zijn de Gezondheid Gemotiveerden.

Het advies van de Diabetes Vereniging UK naar aanleiding hiervan luidde:
Bij het stellen van de diagnose Diabetes type 2, zal de Gezondheid Gemotiveerde persoon baat hebben bij het advies dat ze waarschijnlijk in staat zijn om hun diabetes volledig om te keren door een gewichtsverlies van 15-20% van het lichaamsgewicht. Alleen als later blijkt dat ze hiervoor niet voldoende sterk gemotiveerd zijn moet het protocol voor behandeling van Type 2 Diabetes worden uitgevoerd. De Diabetes Vereniging UK bevordert zelfzorg. Diabetes type 2 kan thuis worden omgekeerd.