Speelt de dichtheid van koolhydraten een rol bij het veroorzaken van diabetes type 2?

Ian Spreadbury vergeleek wereldwijd stammen die nog een “oerdieet” volgen. De diëten variëren van alleen vis, alleen plantaardig met veel koolhydraten tot diëten met veel vet. Bij geen van deze primitieve culturen komen veel moderne ziekten zoals diabetes, hartvaartziekten of kanker voor. Al langer is bekend dat mensen met diabetes of obesitas een andere darmflora hebben dan niet-lijders.
Dit werd ook gevonden bij deze primitieve culturen. We zien ook dat zodra deze mensen overgaan op een “westers” dieet de problemen ontstaan. De conclusie die Ian Spreadbury trok was dat wellicht koolhydraten met een hoge dichtheid de bacterieflora in de keel, maag en darmen beïnvloeden.

density

Comparison with ancestral diets suggests dense acellular carbohydrates promote an inflammatory microbiota, and may be the primary dietary cause of leptin resistance and obesity; Ian Spreadbury; Gastrointestinal Diseases Research Unit, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada; Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy; 4 juli 2012

Zelf diabetes type 2 omkeren

Na de publicatie van de Counterpoint Studie (over de omkeerbaarheid van diabetes type 2 met behulp van een zeer laag calorisch dieet), hebben de auteurs op een website informatie over het omkeren van diabetes ter beschikking gesteld. Hierbij werd ook informatie voor de behandelend arts geplaatst. Kort daarna begonnen mensen feedback te geven over hun persoonlijke ervaringen met hun pogingen diabetes te keren. De informatie is samengebracht om de resultaten die gemotiveerde mensen met diabetes type 2 met een laag calorisch dieet kunnen bereiken buiten een onderzoek setting weer te geven. 

Population response to information on reversibility of Type 2 diabetes
Authors: Steven S, Lim EL, Taylor R.
Journal: Diabet Med. 2013 Jan 15. doi: 10.1111/dme.12116.
Affiliation: Magnetic Resonance Centre, Institute of Cellular Medicine, Newcastle University, Newcastle upon, Tyne, UK.

Abstract: AIMS: Following publication of the Counterpoint Study (on the reversibility of Type 2 diabetes using a very low energy diet), the extent of public interest prompted the authors to make available, on a website, general information about reversing diabetes. Shortly thereafter, individuals began to feed back their personal experiences of attempting to reverse their diabetes. We have collated this information on the effects of energy restriction in motivated individuals with Type 2 diabetes that has been achieved outside a research setting.

METHODS: Emails, letters and telephone communications received between July 2011 and September 2012 were evaluated (n = 77: 66 men, 11 women). Median diabetes duration was 5.5 years (3 months-28 years). Reversal of diabetes was defined as achieving fasting capillary blood glucose < 6.1 mmol/l and/or, if available, HbA(1c) less than 43 mmol/mol (6.1%) off treatment.

RESULTS: Self-reported weight fell from 96.7 ± 17.5 kg at baseline to 81.9 ± 14.8 kg after weight loss (P < 0.001). Self-reported fasting blood glucose levels fell from 8.3 mmol/l (5.9-33.0) to 5.5 mmol/l (4.0-10.0) after the weight loss period (P < 0.001). Diabetes reversal was considered to have occurred in 61% of the population. Reversal of diabetes was observed in 80, 63 and 53% of those with > 20, 10-20 and < 10 kg weight loss, respectively. There was a significant correlation between degree of weight loss and reported fasting glucose levels (Rs -0.38, P = 0.006). Reversal rates according to diabetes duration were: short (< 4 years) = 73%, medium (4-8 years) = 56% and long (> 8 years) = 43%.

CONCLUSION: These data demonstrate that intentional weight loss achieved at home by health-motivated individuals can reverse Type 2 diabetes. Diabetes reversal should be a goal in the management of Type 2 diabetes.
© 2013 The Authors. Diabetic Medicine © 2013 Diabetes UK

Google+

Diabetes en de insuline index van voeding

Als niet de hoge glucose concentratie, maar het continue verhoogde insulineniveau de insuline ongevoeligheid veroorzaakt, is het zaak om voeding met een lage insulemische index te eten. Dus voeding die een lage insuline respons heeft. Hier is weinig onderzoek naar gedaan omdat men er altijd van uitging dat glucose het voornaamste probleem was en de diabetes type 2 veroorzaakte. De insuline response is in 1997 onderzocht door Susanne Holt ea. (An insulin index of foods:the insulin demand generated by1000-kJ portions of common foods.)
Hier zien we dat de insulemische index en de glycemische index vaak overeenkomen, maar in een aantal belangrijke gevallen ook niet. Zo blijkt dat eiwitten ook een relatief hoge insuline response geven.
insulenic response

 

Niet glucose maar insuline is het probleem

In zijn presentatie toont de Amerikaanse arts Jason Fung aan dat niet het verhoogde glucosegehalte in het bloed, maar het hoge insulinegehalte de oorzaak van diabetes type 2 is. Hij laat ook zien dat het toedienen van extra insuline, met het doel het glucosegehalte te verlagen, meer kwaad dan goed doet. Overgewicht is niet de oorzaak, maar het gevolg van een hoog insuline niveau in het bloed.

Omkeren Diabetes type 2 door afvallen

Na de publicatie van de Counterpoint Studie, ging het nieuws over de omkeerbaarheid van diabetes type 2 snel rond. De onderzoekers ontvingen meer dan 1.000 e-mails en brieven mensen met diabetes in de opvolgende 6 maanden. De interesse was wereldwijd, hoewel de meerderheid van de vragen uit het Verenigd Koninkrijk kwamen.
De e-mails hadden allemaal dezelfde strekking. Deze mensen vonden het verschrikkelijk om diabetes te hebben en wilden hun gezondheid terugkrijgen. Alle e-mails werden beantwoord, en informatie over hoe diabetes kan worden omgekeerd werd geplaatst op de website van het onderzoeksinstituut.
Een tweede serie van e-mails van dezelfde mensen liet weten dat er sprake was van een substantieel gewichtsverlies en meer dan de helft gerealiseerde een omkering van diabetes. Er was een gemiddeld gewichtsverlies van 15 kg, en de gemiddelde bloedglucosewaarde normaliseerde. Een deel had voorheen insulinetherapie.
In de fase van het overwegen om te gaan voor flink afvallen om hun diabetes te keren, werd dit bij ongeveer de helft van deze groep van 77 mensen sterk afgeraden door arts of diëtist, maar ze hebben toch doorgezet. De andere helft werd goed ondersteund, en sommige artsen en diëtisten vroegen rechtstreeks informatie op van het onderzoeksteam.

Deze mensen die gemaild hadden waren zeker niet representatief voor de populatie van mensen met type 2 diabetes in de gemiddelde praktijk, van wie de meerderheid hun levensstijl niet wenst te veranderen of zich niet in staat voelt om dit te doen.
De respondenten waren duidelijk een aparte en belangrijke subgroep die waarschijnlijk baat heeft bij een geheel andere aanpak. De artsen moeten deze mensen leren herkennen en op passende wijze begeleiden. Deze subgroep is bereid om alles te doen om van hun diabetes af te komen. Dit zijn de Gezondheid Gemotiveerden.

Het advies van de Diabetes Vereniging UK naar aanleiding hiervan luidde:
Bij het stellen van de diagnose Diabetes type 2, zal de Gezondheid Gemotiveerde persoon baat hebben bij het advies dat ze waarschijnlijk in staat zijn om hun diabetes volledig om te keren door een gewichtsverlies van 15-20% van het lichaamsgewicht. Alleen als later blijkt dat ze hiervoor niet voldoende sterk gemotiveerd zijn moet het protocol voor behandeling van Type 2 Diabetes worden uitgevoerd. De Diabetes Vereniging UK bevordert zelfzorg. Diabetes type 2 kan thuis worden omgekeerd.

Simply Raw: Diabetes omkeren in 30 Dagen

 Simply Raw: ” Reversing Diabetes in 30 days” is een onafhankelijke documentaire die zes Amerikanen met diabetes (een met type 1) volgt die overschakelen op een dieet dat uitsluitend bestaat uit veganistisch, ongekookt voedsel om de diabetes te keren zonder gebruik van geneesmiddelen.

De documentaire laat zien:

  • Wat de basis is voor het omkeren van diabetes
  • De effecten van het eten van gezonde voeding
  • Het afbouwen van insulinegebruik in combinatie met dit dieet

Simply Raw laat zien dat andere voeding diabetes kan omkeren en de kwaliteit van leven van mensen kan verbeteren. De film laat ook de strijd zien die deze mensen moeten voeren om hun levensstijl van de ene dag op de andere drastisch te veranderen. 

De volledige documentaire duurt anderhalf uur en staat op youtube. Klik hier

Prof. Roy Taylor, Newcastle University: Diabetesvrij na een dieet van acht weken

Professor Roy Taylor van Newcastle University, die het onderzoek leidde  zegt: “Het is een opmerkelijk resultaat om mensen die jaren diabetes hebben, na een dieet van acht weken diabetesvrij te hebben.

“Dit is een radicale verandering in het begrip van diabetes type 2. Het wordt algemeen aangenomen dat diabetes een niet om te keren, progressieve aandoening is. We hebben nu laten zien dat we de aandoening kunnen keren”.

De resultaten van het diabetes dieet

Onder streng toezicht van een medisch team, werden 11 mensen die op latere leeftijd diabetes hadden ontwikkeld op een extreem dieet van slechts 600 calorieën per dag gezet. Dit dieet bestond uit vloeibare dieet drank en niet-zetmeel houdende groenten. Zij werden vergeleken met een controlegroep van mensen zonder diabetes en gevolgd gedurende acht weken. De insulineproductie van de pancreas en het vetgehalte in de lever en pancreas werden bestudeerd.

Na slechts een week, constateerde het team van de Universiteit van Newcastle dat hun bloedsuikerspiegel voor het ontbijt weer op normaal niveau was. Uit een MRI scan van de pancreas bleek dat het vetgehalte in de pancreas van een verhoogd niveau teruggegaan was naar normale waarden(van ongeveer 8% tot 6%).

De vrijwilligers werden tot drie maanden later gevolgd. Gedurende deze  periode waren ze teruggekeerd naar “normaal” eten, maar hadden ze wel advies over portiegrootte en gezond eten kregen. Van de tien mensen die opnieuw weren getest, waren zeven vrij gebleven van diabetes.

Dr. Iain Frame, directeur Onderzoek bij Diabetes UK, zei: “Wij zijn blij met de resultaten van dit onderzoek, omdat het laat zien dat diabetes type 2 kan worden omgekeerd.
Echter, dit dieet is niet eenvoudig en Diabetes UK beveelt sterk aan dat een dergelijk drastisch dieet alleen onder medisch toezicht moet worden gevolgd. Ondanks de zeer kleine proef, kijken we uit naar de toekomstige resultaten vooral om te zien of de teruggang van diabetes op de lange termijn blijft. “

Diabetes te genezen?

Diabetes reversal study UK 2011In 2011 publiceerden onderzoekers van de Newcastle University in de UK de resultaten van hun onderzoek naar het effect van een laag calorisch dieet bij diabetes patiënten die relatief kort ervoor als zodanig gediagnosticeerd waren. Hun conclusie was:

diabetes study uk 2011 conclusionsDiabetes is dus omkeerbaar, je zou kunnen zeggen dat de patiënten die deelnamen aan de studie genezen waren. Bij 11 patiënten met type 2 diabetes en een flink overgewicht (gem. BMI 33,6) die een dieet van 600 kcal per dag volgden, normaliseerde al na 1 week het bloedsuikergehalte.
De onderzoekers zagen dat na een maagverkleining het bloedsuikergehalte vaak al voordat gewichtsverlies optrad normaliseerde. Ook was bekend dat gewichtsverlies bij diabetespatiënten vaak een verbeterde glucose huishouding tot gevolg had. Dit was aanleiding tot dit onderzoek. Het onderzoek is hier na te lezen.
Een lage calorie intake geeft dus dit resultaat. De vraag is of de normalisatie van het bloedsuikergehalte veroorzaakt is door de lage calorie inname, door het lage gehalte aan koolhydraten of door het lage gehalte aan vetten. Het hier toegepaste dieet is zeer ingrijpend en dit is zeker niet door veel mensen gedurende langere tijd vol te houden. Het verder specificeren van de oorzaak van de normalisatie van het bloedsuikergehalte is belangrijk om een zo gericht mogelijke actie te kunnen nemen, is het lage aantal calorieën bepalend, het vetgehalte of de koolhydraten? Er zijn een aantal andere onderzoeken die hier een richting in geven. Hierover meer in de volgende post.